ประกาศเปลี่ยนแปลงWEBSITE

วันที่:28/06/58

เรียนลูกค้าทุกท่าน

        ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ทีมงานจะทำการย้ายwebsite จากเดิม www.cologta.net จะทำการเปลี่ยนใหม่เป็น www.vpsthai.net สำหรับข้อมูลลูกค้าทุกๆท่านก็จะถูกย้ายไปที่ www.vpsthai.net ทั้งหมด

สาเหตุที่ทีมงานจำเป็นต้องย้ายwebsiteนี้เพื่อรองรับบริการเพิ่มเติมในอนาคตให้เหมาะสมกับชื่อwebsite และทีมงานจะพยายามปรับปรุงการให้บริการให้ดียิ่งๆขึ้นไป

หากมีข้อสงสัยต้องการสอบถามเพิ่มเติมใดๆสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงที่ www.vpsthai.net ได้ทันที

        ด้วยความเคารพอย่างสูง